Svoz syrového mléka do mlékárny není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Je to přísně kontrolovaný proces s přesně definovanými činnostmi. Do jedné cisterny se sváží mléko od různých dodavatelů. Je nutné zabezpečit jeho nezávadnost a vyloučit možnost kontaminace antibiotiky nebo jinými škodlivinami.

Pokud vás zajímá tento proces, přečtěte si cestu mléka od farmářů k nám…

 

V mlékárně:
 • Sanitace cisterny – proběhne vyčištění cisterny automatickým programem pomocí speciálních přípravků, a poté je důkladně vypláchnuta vodou.
 • Příprava cisterny na výjezd – řidič zadá číslo linky (trasy), své identifikační číslo, vyrovná čisté vzorkovnice na vzorky mléka do zásobníku vzorkovače. Jednotlivé vzorkovnice budou postupně v průběhu trasy naplněny vzorky mléka od všech dodavatelů.

 

Na trase:
 • Příjezd k dodavateli – řidič zkontroluje jakost mléka (teplotu, vůni, případně pH testovacím papírkem).
 • Počítač v cisterně – načte identifikační kód daného dodavatele přes GPS, řidič pouze potvrdí správnost.
 • Příjem mléka do cisterny – řidič připojí hadice na zásobní bazén s mlékem dodavatele a spustí sání mléka do cisterny.
 • Během sání mléka do cisterny probíhá kontinuální odběr dodavatelského a cisternového vzorku. (Dodavatelský vzorek je průměrný vzorek daného dodavatele a cisternový je vzorek mléka od všech dodavatelů na trase dohromady.) Odběr vzorků probíhá odkapem přes zařízení autosampler a zároveň probíhá i měření přijatých litrů mléka od daného dodavatele přes ověřený průtokoměr.
 • Ukončení příjmu mléka od dodavatele – řidič odevzdá lístek z autosampleru dodavateli (lístek obsahuje dodavatelský kód, teplotu mléka, přijaté litry, číslo linky, číslo řidiče…)
 • Nakonec řidič odpojí a opláchne koncovky hadic pro příjem mléka a odjíždí k dalšímu dodavateli.

 

Zpět v mlékárně:
 • Příjezd z trasy – řidič odevzdá cisternový vzorek, lístek z autosampleru a dodavatelské vzorky do kanceláře příjmu mléka. Proběhne automatický přenos dat z počítače cisterny pomocí radiového přenosu do PC příjmové kanceláře s veškerými informacemi ohledně svozu.
 • Pracovník příjmu mléka ověří RIL (rezidua inhibičních látek) a kyselost mléka, dále kontroluje dodavatelské kódy, přijaté litry…
 • Po analýze RIL a kyselosti řidič připojí vypouštěcí hadice cisterny na systém příjmu mléka a zahájí čerpání mléka do zásobních tanků pro syrové mléko, v případně potřeby je zároveň mléko dochlazeno přes chladič.

 

Tímto pečlivá kontrola jakosti mléka teprve začíná. Aby se na váš stůl dostaly jen ty nejlepší a 100% nezávadné výrobky, jsou i další kroky zpracování mléka přísně monitorovány. Za to ručíme.

Cesta mléka do mlékárny infografika

Cesta mléka do mlékárny infografika